Glucient SR 1000mg sustained-release tablets

Ferron Par Pharmaceuticals

Ingredients in every sustained-release tablet

Metformin HCL 1000 mg

Each package contains

2 blisters of 15 sustained-release tablets

Other details

Dosage form:Tablet; coated; sustained-release
Flavour: None

W.H.O. classification

ATC Level 1: A - Alimentary tract and metabolism
ATC Level 2: A10 - Drugs Used in Diabetes
ATC Level 3: A10B - Blood Glucose Lowering Drugs; excl. Insulins

Warnings

Pregnancy

NOT SAFEThis item is not safe for use during pregnancy.

Lactation

NOT SAFEThis item is not safe for use during lactation.

Alcohol

NOT SAFEThis item should not be used with alcohol.

Machinery

CAUTIONThis item may not be safe for use while operating heavy machinery. Use with caution.

Available in

The Netherlands

Dosage information

18 YEARS OLD AND ABOVE
Uw arts kan dit middel voorschrijven om als enig middel te gebruiken of in combinatie met andere orale (via de mond ingenomen) geneesmiddelen tegen diabetes of met insuline. Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Slik de tabletten heel door met een glas water en kauw er niet op. Gewoonlijk zal de behandeling starten met 500 milligram van dit middel per dag. Nadal u dit middel ongeveer 2 weken heeft ingenomen, kan uw arts uw bloedsuiker meten en de dosis aanpassen. De maximale dagelijkse dosering is 2000 milligram van dit middel per dag.
Normaal gesproken moet u de tabletten eenmaal per dag innemen, bij het avondeten.
In sommige gevallen kan uw arts u adviseren om de tabletten tweemaal per dag in te nemen. Neem de tabletten altijd met voedsel in.
Als u nierproblemen heeft, kan het nodig zijn dat uw arts een lagere dosis voorschrijft.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Als u per ongeluk le veel tabletten heeft ingenomen hoeft u zich geen zorgen te maken, maar als u ongewone verschijnselen krijgt, neem dan contact op met uw arts. Als de overdosering groot is, is de kans groter dat lactaatacidose optreedt en dit is een medische noodsituatie die in het ziekenhuis behandeld moet worden (zie ook rubriek 4. 'Mogelijke bijwerkingen').
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u een dosis vergeten bent, neem deze dan in met wat voedsel zodra u eraan denkt. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen

Indication

Glucient SR tabletten met verlengde afgifte bevatten de werkzame slot metforminehydrochloride en behoren tot een groep geneesmiddelen die biguaniden worden genoemd, en worden gebruikt in de behandeling van diabetes. Dit middel wordt gebruikt voor the behandeling van diabetes mellitus type 2 (ook niet-insulineafhankelijke diabetes genoemd), wanneer veranderingen in voeding en lichaamsbeweging alleen niet voldoende waren om de bloedglucose (hoeveelheid suiker in het bloed) onder controle te krijgen. lnsuline is een hormoon dat zorgt dat het lichaam glucose (suiker) opneemt uit het bloed zodat het gebruikt kan worden voor energie of om op te slaan voor toekomstig gebruik. Mensen met diabetes type 2 maken niet genoeg insuline aan in hun alvleesklier of hun lichaam reageert niet goed op de insuline die wel wordt aangemaakt.
Dit veroorzaakt een opeenhoping van glucose in het bloed dat een aantal ernstige langdurige problemen kan veroorzaken, dus het is belangrijk dat u uw geneesmiddel blijft innemen, oak als u misschien geen duidelijke verschijnselen heeft. Dit middle maakt het lichaam gevoeliger voor insuline en helpt de manier waarop uw lichaam glucose gebruikt weer normaal te maken.
Dit middel wordt in verband gebracht met een stabiel lichaamsgewicht of met matig gewichtsverlies.
Tabletten met verlengde afgifte van dit middel zijn speciaal gemaakt om het geneesmiddel langzaam in uw lichaam at te geven en zijn daarom anders dan veel andere soorten tabletten die metformine bevatten.

Disclaimer

The information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of an appropriately qualified and licensed physician or other health care provider. The information provided here is for informational purposes only. This tool may not cover all possible drug interactions or all warnings or alerts. Please check with a physician if you have health questions or concerns about interactions or go to the appropriate government authority for a comprehensive list of medical warnings. Although we attempt to provide accurate and up-to-date information, no guarantee is made to that effect.

All of the content present on this website, including written text, photographs, videos, graphics, and other resources we might include (these will fall under the collective term of “website”), is meant to educate and should not be perceived as a substitution for professional medical advice, diagnosis or treatment. You should not resort to the website information to arrive at a diagnosis or treatment solution for your health problems or various medical conditions. It does not replace medical care, provided by a medical specialist. In the situation, you have specific symptoms and you might suspect that you are suffering from a medical problem, it is for the best to consult your physician.